Kerk voor je buren

Wat doet de kerk voor de buurt? Hoe gaan kerkleden om met mensen die niet van onze kerk zijn? Dat is een interessant thema voor veel mensen van onze kerk, want we willen graag een kerk zijn voor heel Haren! In de maand oktober worden er in Zwolle en Heerenveen een gespreksavond georganiseerd om te praten over de positie van de kerk in de buurt. 

Deze gespreksavonden gaan uit van het centrum dienstverlening voor de Gereformeerde kerken. Leidraad tijdens de avond is de DVD “Op de grens van kerk en samenleving” . Dit is een dvd die gemaakt is door twee stdunten van de Christelijke Hogeschool Ede. Op deze dvd komen zes gemeentestichters aan het woord. Zij spreken uit ervaring en met passie over hoe zij zich inzetten om mensen van buiten onze kerken te bereiken.

Nieuwsgierig geworden over de inspiratie van deze gemeentestichters? Wat hen inspireert om dit werk te doen? Welke boodschap zij willen vertellen aan de kerken?  Geef u dan op door een mail te sturen naar Nanda Langkamp: n.langkamp@centrum-g.n

De regioavonden zullen gehouden worden op:
Woensdagavond 17 oktober in Zwolle, 19.30 uur
Woensdagavond 31 oktober in Heerenveen, 19.30 uur
delen