Marcus Passie Ontmoetingskerk Haren 27 maart

Het lijdensverhaal op orgelklanken
John Kuiper – voorlezer; Peter Sneep – orgel

Op woensdag 27 maart kunt u in de Ontmoetingskerk in Haren luisteren naar en meezingen met de Marcus Passie.

De Marcus Passie van John Kuiper en Peter Sneep is bijzonder vanwege zijn eenvoud. In die eenvoud is de Marcus Passie indrukwekkend. Het orgel beeldt de sfeer van de lezingen en de liederen uit in alle mogelijke klankkleuren. Het kan fluisteren, huilen, klagen en schreeuwen. Het orgel huilt mee bij het verraad van Petrus, het schreeuwt bij ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?’.  Juist door het meedoen, het meezingen van het publiek, wordt wat in de Bijbel staat tastbaar.

John Kuiper en Peter Sneep zijn in 2001 met de Marcus Passie begonnen in een klein kerkje in Franeker. Sindsdien gaan ze ieder jaar in de tijd voor Pasen het land in. U kunt de Marcus Passie nu ook in Haren meemaken en beleven.

Datum:Woensdag 27 maart

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk Haren

Koffie: 19.30 uur

Toegang: Vrij, collecte na afloop

 

 

delen