Themadienst: Wie is God voor jou?

Deze vraag hebben we als gemeente met elkaar beantwoord op de startavond van 9 september 2013. De antwoorden hierop waren o.a.: Vader, Schepper, Anker, Liefde.

Het is goed en mooi om hierover als gemeente met elkaar te spreken en dit uit te dragen in ons dagelijkse leven. En dat laatste lukt lang niet altijd; kunnen wij hierover vrijuit spreken met ons buren? Onze collega’s vrienden en kennissen van de sportclub? Nee, helaas lukt het ons niet altijd om dit vrijuit en vol enthousiasme aan onze omgeving te vertellen.

Wij willen het wel, maar de situatie is er niet altijd naar en dan denken we: ‘mijn collega’s of buren zitten hier niet op te wachten’ of ‘ze willen niks van God weten’. Kortom we hebben schroom om te vertellen waarom God zo belangrijk voor ons is en wat Hij betekent in ons leven.

Moeten wij ons dan aanpassen aan de wereld, of moet de wereld zich aanpassen aan ons? En hoe kan God ons hierbij helpen?Deze vraag willen wij centraal stellen aan de hand van Romeinen 12:2 tijdens een themadienst op zondag 6 oktober om 16.30 uur.

Wij nodigen iedereen, van jong tot oud van harte uit voor deze themadienst. Voor de allerkleinsten is er crèche geregeld. Na de dienst willen wij graag met de hele gemeente hierover napraten tijdens een avondmaaltijd.

Wij zien u en jullie graag tijdens de themadienst op 6 oktober om 16.30 uur.

Bijbelstudiegroep “de Regenboog”

delen