Muziek in de lijdensweek

Op woensdagavond in de week  voor Pasen vindt in de “Ontmoetingskerk” een muziekavond plaats met instrumentale en vocale bijdragen.

Marius van Delden, cello
Kirsten Kruizinga, viool
Jan de Roos, orgel / piano

vertolken muziek van De Boismortier, Debussy en De Jager.

 

Een vocaal kwartet bestaande uit:

Nicolien Schipaanboord, mezzosopraan
Nicole Poutsma, alt
Eildert de Groot, tenor
Willem Vinke, bas

zingen koralen uit “The Crucifixion” van John Stainer.
Ook zal er samenzang van liederen voor de lijdenstijd zijn, met orgelbegeleiding door Jan de Roos.

 

Datum: 16 april 2014.
Aanvang: 19.45 uur.
Toegang: gratis.

Iedereen is  van harte welkom!

delen