Schaduw

Aan het arsenaal van politieke kunststukjes is dit voorjaar een nieuw element toegevoegd: het over de eigen schaduw heen springen. Een voortbeweging die alleen mogelijk is wanneer men zich met een snelheid groter dan die van het licht verplaatst. En dat valt nog niet mee!

Dat deze prestatie mede tot stand is gekomen door de inbreng van christenpolitici, daar ben ik best wel een beetje trots op –of, christelijker- dat stemt mij tot dankbaarheid. Een dankbaarheid die kennelijk wordt gedeeld door Europese beleidsmakers en kredietwaardigheidsbeoordelaars (3x woordwaarde!). Want hoe pijnlijk de overeengekomen maatregelen ook mogen uitpakken, het vertrouwen lijkt herwonnen.

Het ontspringen aan je eigen schaduw is natuurlijk maar een manier van zeggen. In dit geval betekent het dat enkele Tweede Kamer fracties de deuren van hun oppositionele tokootje hebben opengegooid. Het Nederlands kent meer zegswijzen met schaduw erin. ‘Nog niet in iemands schaduw kunnen staan’ bijvoorbeeld, of ‘een ingrijpende gebeurtenis die z’n schaduwen vooruitwerpt’. Taalvaardige lezertjes kunnen er vast nog wel een paar bij bedenken.

We hebben wat met schaduw. Daar kan iets bedreigends van uitgaan, maar het kan ook een beschermende betekenis hebben.

Zo ook in de bijbel. Het meest bedreigend is ‘de schaduw van de dood’. Het meest verheugend, dat voor wie daarin leeft een stralend licht is opgegaan (Lucas 1 : 78,79). De bijbel in notendop.

Mijn favoriete schaduwtekst staat in psalm 121. Eén van de rijmversies (Psalmen voor nu) verwoordt het zo:

De HEER bewaart je, Hij is je schaduw,
steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
doen je totaal geen kwaad.

De HEER bewaart je voor al het kwade.
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit.
God helpt je altijd weer.

Wordt de hitte van het leven je teveel, dan kan ik je deze schaduw ten zeerste aanbevelen. Spring er niet overheen! Als je leven je lief is.

Henk Velvis

delen

Recommended Posts