Het God-deeltje

Het kan jullie onmogelijk ontgaan zijn: het Higgs-deeltje is gevonden, ook wel God-deeltje genoemd. Op 4 juli j.l. werden op een persconferentie van het CERN* in Genève de resultaten van het onderzoek naar dit mysterieuze deeltje bekendgemaakt.  Peetvader en naamgever van het deeltje, de natuurkundige Peter Higgs , inmiddels op leeftijd, nam glunderend het applaus van de verzamelde natuurkundige bollebozen in ontvangst.

Het stond met grote koppen op de voorpagina’s van de kranten.  En bij diverse praatprogramma’s schoven populaire wetenschappers aan om uit te leggen om wat voor deeltje het nu eigenlijk gaat en over het mogelijke maatschappelijke ‘nut’ ervan.  Voor mensen met een klein denkraam als ik, en velen met mij, bleef het ook na die uitleg nog steeds moeilijk om je er iets bij voor te stellen.

Als ik het goed heb komt het hier op neer.  Het Higgs-deeltje, of het Higgs-krachtenveld, verleent aan andere elementaire deeltjes massa.  En zonder massa geen materie, geen aarde, geen mens of dier, geen dominee of columnschrijver.  Kortom:  de oorzaak van ons bestaan.  Vandaar de bijnaam God-deeltje.

Wat mij nu verbaast is dat iets wat zó essentieel is voor ons bestaan, zó moeilijk aan te tonen valt. Achtenveertig jaar nadat professor Higgs het deeltje voorspelde, vele bakken vol geld en talrijke experimenten in een 27 kilometer lange deeltjesversneller later, heeft men een flakkering van het deeltje waargenomen.  En dan wordt nog steeds gesproken in termen van waarschijnlijkheid.

Als een deeltje van God zich al zo gigantisch moeilijk laat kennen, dan moet het toch wel moeilijk-tot-de-duizendste-macht zijn om God in zijn vólle omvang te leren kennen!

Zou je denken.

Mis!

Eigenlijk is dat juist vrij eenvoudig. Je hebt er geen peperdure deeltjesversneller voor nodig. Je hoeft ook geen protonen met mega-snelheid op elkaar te laten botsen om een glimp op te vangen.

“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, en die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen” (Joh. 1 : 18).

Alles wat je nodig hebt is het juiste signaal en de goede detector. En die liggen voor het grijpen.

 

————————————————————————————————————————————–

* CERN staat voor Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europese Raad voor Kernonderzoek).

delen

Recommended Posts