De tijd

Er is tijd van lachen.

Er is een tijd van huilen.

Er is een tijd van boos zijn.

Er is een tijd van niet boos zijn.

Er is een tijd van vrede.

Er is een tijd van oorlog.

Er is een tijd van werken.

Er is een tijd van uitrusten.

Er is een tijd van genieten.

Er is een tijd van treuren.

Er is een tijd gezondheid.

Er is een tijd van ziek zijn.

En soms kom je gewoon tijd tekort.

Dit is wat er bij mij opkwam voor deze column.

De laatste maanden heb ik het er druk gehad en liep het werk mij soms over de schoenen. Dat had niet alleen te maken met het werk maar ook de emotie die er een rol bij speelde. In de politiek kom je bijna alle dingen die ik hier boven opgeschreven heb tegen. Vooral als je  moet onderhandelen met andere partijen dan komen haast al deze zaken aan bod. Het is net als in het gewone leven. Zeker de laatste weken want op 21 september leek het ook even oorlog in Haren al was het gelukkig op 22 september al weer vrede. En het is dan ook niet met echte oorlog te vergelijken maar het voelde voor de betrokkenen wel zo. Door al deze gebeurtenissen dacht ik: dit is mijn inbreng voor een column. Het ontbreekt je vaak aan tijd en er zijn momenten dat de tijd tergend langzaam. De tijd heeft vele varianten.

Ik eindig met het bekende gezegde:

De tijd heelt alle wonden!

Maar is dat wel zo?

Dieta Praamstra

delen

Recommended Posts