Trapondersteuning

Mijn vrouw heeft sinds enige jaren een elektrische fiets.  Zelf verbeeld ik mij dat het voor mijn conditie beter is als ik voorlopig zonder trapondersteuning door blijf zwoegen.  Alhoewel bij straffe tegenwind de twijfel wel eens toeslaat.  Een ferme steun in de rug zou dan niet onwelkom zijn.

Deze overweging kwam bij mij op toen ik over de betekenis van Pinksteren nadacht.  Voor een niet-kerkelijke buitenstaander is moeilijk uit te leggen wat de uitstorting van de Heilige Geest betekent.  Maar ook voor mijzelf als christen is het vaak niet eenvoudig te duiden.  Vast staat dat het niet alleen gaat om het plotseling overmeesterd worden door allerlei ‘bijzondere’ geestelijke gaven, zoals profeteren of in ‘tongen’ (vreemde klanken) spreken.   Dat laatste is natuurlijk wel spectaculair, maar je praat natuurlijk niet continu in tongen.  Voor huisgenoten en verwanten zou dat op den duur ook wel wat irritant worden.

Nee, het zal toch meer gaan om een algemene toerusting om als christen te kunnen leven en volhouden.  Daar kun je wel wat extra kracht bij gebruiken.  Op een aantal plaatsen in de bijbel wordt opgesomd met wat voor gaven de Geest de gelovigen kan toerusten (Romeinen 12 : 4 – 8; 1 Korintiërs 12).  Of wat de ‘vrucht van de Geest’ is (Galaten 5 : 22 en 23).  Maar is dat allemaal nou wel zo kenmerkend voor christenen die de Heilige Geest hebben ontvangen?   Bij ongelovigen zie je toch veel van dezelfde gaven en competenties optreden?  Wat is daar speciaal aan?

Hier komt de parallel met de elektrische fiets om de hoek kijken.

De geest van de tijd zegt: je leeft maar een beperkt aantal jaren, daarna is er niets meer of hooguit iets waar we slechts naar kunnen gissen.  Probeer er daarom in de tijd die je hebt iets van te maken.  Ga in redelijkheid met elkaar om. En zorg ook voor de minderbedeelden, zodat die ook een menswaardig bestaan hebben.  Veel mensen geven daar op een voorbeeldige manier invulling aan, en beschikken over bijzondere gaven en capaciteiten, b.v. om mensen te helpen.  Wie zou daar geen bewondering voor hebben?

Maar dat je aan God verantwoording zou moeten afleggen, daar krijg je de handen niet voor op elkaar.  Laat staan voor de gedachte dat je als mens sowieso tegenover die God schuldig staat en alleen met hem in het reine kunt komen door te geloven in zijn Zoon die mens werd en die in jouw plaats met de (kruis)dood gestraft werd.  Toch is dat de kernboodschap van de bijbel.  Als je daaraan vasthoudt heb je de wind van de tijd behoorlijk tegen.  Dat redt je niet zonder trapondersteuning.  Ook al omdat het makkelijker is je met de heersende wind te laten meevoeren.  Die trapondersteuning levert de Heilige Geest.  De gaven van die Geest zijn denk ik ‘speciaal’ omdat ze tot doel hebben het de gelovigen te laten volhouden tegen de wind in. Om zo de eindbestemming te bereiken.

Henk Velvis

delen

Recommended Posts