Wonderbaar licht…..

door

In het begin ………… schiep God de hemel en de aarde ……

Wees nu eens even helemaal onder de indruk, doe je Bijbel dicht en laat deze eerste woorden van God nou eens op je inwerken, jij gewone man, jij huisvrouw, jij puber, jij wetenschapper, jij schrijver, jij moerendraaier ……

Meer vond God niet nodig om in deze eerste zin Zijn Grootheid te openbaren, en Hij zag dat het goed was, zes dagen van mijn week, zes dagen van Zijn eeuwigheid, zes dagen van Zijn week, zes dagen van mijn eeuwigheid, ik was er niet bij, maar God was er wel bij! Genesis 1, wil je een nòg mooiere geloofsbelijdenis hebben?
Goddelijk werk, gevat in begrijpelijke mensentaal, ja onvatbaar, dat wel! Begrijpelijke taal die ik ook kan voorlezen aan mijn kleinkind en mijn minder begaafde medebroeder. Een schepping die de hele wetenschap (wat weten we nu uiteindelijk dan?) in zich draagt. God, de Schepper van de atomen en neutronen, de meest gecompliceerde DNA strengen en nano deeltjes, wat is het mensenkind dat U naar hem omziet?
Hij rustte op de zevende dag, een cadeau voor ons, God zelf hoeft helemaal niet te rusten, een dag ook voor bezinning, om die Bijbel opnieuw weer te openen, om Zijn Goddelijk Plan voor ons te manifesteren, niet om voortdurend over je schouder achterom te kijken of jouw geschiedenis nog wel klopt. God zorgt er zelf wel voor dat de geschiedenis klopt. Kijk naar dat ene punt in de eeuwigheid dat God zijn Zoon liet lijden, zodat wij vooruit mogen zien naar die heerlijke oneindigheid. Laat dat je bezighouden, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ook alweer zo’n enorm onvatbaar scheppingswerk. Want zoals allen in de eerste Adam sterven, zo zullen ook in de tweede Adam, Christus, allen levend gemaakt worden, veranderd in een ondeelbaar ogenblik, daar zijn nog geen wetenschappelijke matrixen voor gemaakt. Eeuwen geleden is dat al door God beloofd en vastgelegd in Zijn Goddelijke blauwdruk, evolutie in Optima Forma!

delen

Recommended Posts