Het kerstkind zit christenen in het DNA

Rond de kerstdagen van dit jaar wil ik eens een (serieuze) boom opzetten over de biologische kant van kerst. Dat klinkt misschien wat platvloers. Is de ‘kerstgedachte’ juist niet iets verhevens? Over licht en zo, en over vrede, en over lief zijn voor je medeschepselen? Gelardeerd met de nodige (meestal denkbeeldig) neerdwarrelende sneeuwvlokken?

Kerst is voor de kerk het feest van de geboorte van Jezus. Het Woord van God is vlees geworden, lees je in de bijbel. Fysieker kan het toch haast niet. En ook Maria komt, als de engel Gabriël haar aankondigt dat zij de moeder wordt van Gods Zoon en als ze over de eerste schrik heen is, met de nodige praktische biologische vragen. “Hoe zal dat gebeuren?” (Lucas 1:34). Maria is op dat moment waarschijnlijk nog maar een heel jong meisje. Ze heeft er geen weet van hoe een conceptie biologisch gezien tot stand komt, maar ze weet wel dat er een man aan te pas moet komen, en dat er eerst intieme gemeenschap moet zijn. De ontdekking van chromosomen en van DNA laat nog twee millennia op zich wachten. Dat neemt niet weg dat ook bij de verwekking van Jezus ongetwijfeld 23 chromosomen in een eicel van Maria samengevoegd zijn met 23 chromosomen van ……, nee niet van een man! “De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken”, hoort Maria. Drieëntwintig complementaire chromosomen, inclusief een mannelijk Y-chromosoom, door de hoogste Autoriteit ingeplant bij Maria. Ongelofelijk zeg je? Waarom zou de Schepper van het DNA iets te wonderlijk zijn?

Chromosomen zijn de dragers van de erfelijke eigenschappen. Jezus zal vast bepaalde kenmerken van zijn moeder gehad hebben. En wat de kenmerken van de complementaire chromosomen betreft? Dat zal altijd gissen blijven. Evenals Jezus’ goddelijkheid altijd een mysterie zal blijven. Je moet het gelóven.

Een heel wonderlijke verwekking dus, met DNA van goddelijke oorsprong, en daarna een heel wonderlijke geboorte! Lees het kerstverhaal er maar op na.

Als Jezus volwassen geworden is, dan zegt hij tegen zijn volgelingen dat ook zíj op een wonderlijke manier (opnieuw) geboren moeten worden (Johannes 3:3-6). ‘Wedergeboorte’ heet dat in bijbelse termen. Ook daar komt geen man aan te pas, ook geen vrouw trouwens. De Geest van Christus moet het doen, de kracht van de Allerhoogste moet je bedekken. Jezus wordt in de bijbel ook wel de tweede Adam genoemd. Lijfelijk komen jij en ik uit de eerste Adam voort, geestelijk moeten wij door de tweede Adam verwekt worden. Petrus verwoordt dat op een heel mooie manier in zijn eerste brief (1 Petrus 1:3): in zijn grote barmhartigheid heeft God ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Christus moet als het ware in jou zichtbaar worden. Het geestelijke DNA van de tweede Adam, van het ‘kerstkind’ Jezus, moet jou worden ingeplant. Zodat zijn kenmerken, zijn trekken, in jouw leven tot uitdrukking komen.

Fysieke gemeenschap is daarvoor niet nodig. Alleen gelóóf! Zeg met Maria: “de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt (toe)gezegd”.

Henk Velvis

delen

Recommended Posts