Paaszondag

Paaszondag. Voorin de kerk staan de kinderen op het podium. Ze zingen over het lege graf. De één wat enthousiaster dan de ander: ‘Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft, Jezus is opgestaan!’ Door de mond van kinderen laat God zich een loflied zingen. De dominee heeft gepreekt over de engel bij het graf die zegt: Ik zal u voorgaan naar Galilea, vertrek, volg mij. Maar de leerlingen zijn in de war en blijven in Jeruzalem. Ze houden vast aan wat er niet meer is. En Jezus wacht en bemoedigt en langzaam komt het besef: De Heer is waarlijk opgestaan! En als ook Thomas is overtuigd gaan ze uiteindelijk toch op weg. Naar een nieuwe toekomst met Hem. Genade is geduldig. God heeft geduld met ons. Nog steeds. Tijd voor de mens om tot inkeer tot komen en God te zoeken. Maar tegelijk denken we: Hoe lang nog Heer? Want het is zo oneerlijk verdeeld in deze wereld! Want wij hebben het ongekend goed. De supermarkten hebben vast weer een recordomzet gedraaid dit weekend. Hoeveel kilo paaseitjes zouden er dit jaar doorheen gegaan zijn? En echt niet allemaal gegarandeerd 100% slaafvrij helaas. De huiskamer ligt vol met de heerlijkste baksels voor de gezamenlijke brunch, en dat is iets om dankbaar voor te zijn! En hoewel sommigen misschien meewarig hun hoofd schudden en zich verwonderd afvragen waarom we toch zo aan die ouderwetse denkbeelden vasthouden, wordt ons geen strobreed in de weg gelegd om het wonder van Pasen samen te vieren en te gedenken. Maar we horen deze paaszondag ook over Indonesië, de collecte gaat naar een vertaalproject in dit land waar de Islam steeds radicaler wordt en de situatie voor de christenen gespannen is. En we horen over de situatie in Congo, waar de stammenstrijd weer is opgelaaid en rebellengroepen rondtrekken en huishouden. Waar duizenden mensen zijn gevlucht voor al dit geweld en ontheemd hun toevlucht zoeken, onder andere in kerken. Er wordt gevraagd om gebed, dat hier toch ook de boodschap van redding en vrede gebracht mag worden. Dat het evangelie zijn weg mag vinden naar de harten van al die mensen. Hoop in de ellende. Daar mogen ook wij ons aan vasthouden. Want Jezus komt terug en maakt alles nieuw! Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken. Dan zal er geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

delen

Recommended Posts