Vaders Verzameling

Het Nederlands Dagblad heeft een rubriek waarin mensen over hun speciale verzameling vertellen. Mensen praten enthousiast over wat ze verzamelen en waarom ze verzamelen.

Onze Hemelse Vader heeft ook een hele uitgebreide en zeer kostbare verzameling. In psalm 56:9 staat dat God onze tranen telt en in een kruik bewaart. In de Naardense vertaling staat: Gij die mijn wankelingen telde, doe ook mijn tranen in Uw fles, horen die niet in Uw telling?

Laat deze verzameling eens diep tot je doordringen. Van u, van jou, van mij, van ieder mens (!) heeft God een kruik waarin alle tranen bewaard worden. Als we huilen vegen we onze tranen weg in een zakdoek of aan onze mouw. Daar blijven ze niet. Onze Vader vangt ze op in een kruik. Voor God zijn onze tranen kostbaar omdat wij kostbaar voor Hem zijn. Hij kent ieder van ons, weet of het tranen van vreugde of verdriet zijn. Hij weet waar we zorgen om hebben. Hij kent onze wankelingen. Psalm 56 is door David geschreven. David heeft een veelbewogen leven achter de rug. Hij heeft Goliath verslagen, een vluchtelingenbestaan geleid om te ontsnappen aan een vreselijk jaloerse koning.
David stortte heel zijn hart uit bij God. Steeds maar weer. In psalm 55:18 staat: In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik, en Hij hoort mijn stem. De tekst uit psalm 56 draag ik echt als een troost in mijn hart en gedachten.

Afgelopen week lazen we aan tafel uit een dagboekje en daar werd psalm 126:5 & 6 aangehaald. Zij die in tranen zaaien zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Wauw! Wat een geweldige belofte hebben wij in het vooruitzicht, oogsten met gejuich, overvloed!

Psalm 126 is een “pelgrimslied”, een lied geschreven voor de reis naar Jeruzalem. Als gelovige ben je ook een pelgrim, ons leven is een reis, een reis waarin we ons hele leven zaaien. Bij het reizen kun je het voor de wind hebben, een mooie route volgen. Maar het kan ook tegenvallen, dan zaaien we in tranen. God vangt al die tranen op.

De tijd tussen zaaien en oogsten kan ons lang vallen. De groei ligt in Gods hand, op de hoogste plaats. Wij kunnen onszelf nog geen 10 centimeter langer maken. Wij verwachten met Gods geweldige belofte : oogsten met gejuich. De oogst is gegarandeerd bij Onze Vader! Is dat niet iets waar we allemaal naar uitzien? We hebben echte vreugde in het verschiet. En laten wij als we een glimp zien van Gods werk in onze moeiten dan ook met een hart vol dankbaarheid zeggen: De Heer heeft voor ons iets groots verricht. (psalm 126: 2d)

Jannet Veldkamp

delen

Recommended Posts