Privacy-reglement video

Terug naar KerkTV pagina

Ontmoetingskerk Haren, gereformeerd vrijgemaakt (GKV)- te Haren, zaterdag 28 mei 2016.

Privacy-reglement livestream en video opnamen Ontmoetingskerk Haren.

 1. De livestream van de kerkdiensten van de Ontmoetingskerk Haren, via internet, bevatten beeld en geluid. Beelden bevatten doorgaans een totaalbeeld van de binnenkomst van de gemeenteleden, de gebeurtenissen tijdens de dienst en als afsluiting een totaalbeeld van de vertrekkende gemeenteleden.
 2. In het gebouw van de Ontmoetingskerk Haren wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen, live en achteraf vertoond via internet.
 3. Elke 4e zondag van de maand wordt het geluid van de video opname doorgestuurd naar Haren FM (de lokale omroep) alwaar een live uitzending op kabel en in de ether wordt gemaakt. Hiervan dient de kerkenraad en dienstdoend predikant op de hoogte te zijn. Dit wordt dan vervolgens voor deze dienst afgekondigd.
 4. Personen die de kerkdiensten bezoeken, worden niet close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
 5. Gastpredikanten dienen van te voren op de livestream worden gewezen. 
 6. Alleen de kerkdiensten worden opgenomen en live gestreamd op het internet.
 7. Samenkomsten en/of diensten bij overlijden en huwelijksbevestigingen kunnen alleen op verzoek en met toestemming van betrokkenen worden opgenomen en of live gestreamd op het internet. Dit moet tenminste 4 dagen van te voren worden aangemeld bij het multimediateam.
 8. De diensten blijven 6 maanden in de keuzelijst staan op kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn daar vrij te downloaden behalve diensten die (op verzoek) vergrendeld zijn. Deze zijn alleen te benaderen met toestemming van het multimediateam i.o.m. de rechthebbenden.
 9. De diensten blijven ca. 1 jaar in het archief, van waaruit ze te kopiëren zijn op een mediadrager als USB stick of HDD, door u zelf aan te leveren.
 10. Een exemplaar van deze regeling wordt in de hal van de kerk neergelegd, gepubliceerd op de website en is verder op te vragen bij het multimediateam.
 11. Opnamen voor mensen of organisaties buiten de kerkelijke gemeente gaan tegen betaling van de afgesproken vergoedingen.