Geen toevalligheden

Er is mij gevraagd een aantal gedachtespinsels over mijn geloof eens op papier te zetten. Daar vloeit onderstaand stukje uit voort. Vooral omdat zowel Anneke (mijn vrouw) als ik niet in toevalligheden geloven, maar dat alles in het leven bestuurd wordt door God.

Al gauw kom je op wonderlijke wegen terecht: zo was ik automonteur. Op een dag kwam er een vertegenwoordiger (mijn latere baas) de garage waar ik werkte, binnen. Hij zei tegen mij: “je moet bij ons solliciteren als leerling-vertegenwoordiger”. Dat heb ik gedaan en werd aangenomen. In die nieuwe baan had ik veel te maken met een boekhouder, die ook lid was van dezelfde kerk waar ik lid was. Deze boekhouder zei: “Wout, je moet die opleiding gaan volgen voor leraar autotechniek”. Dat heb ik gedaan via de avondschool + 8 jaar en later nog eens 4 jaar.

Later zei diezelfde boekhouder eens: “als je een fijne vakantie wilt hebben, moet je met de GRV een trektocht door de bergen gaan maken”. Dat advies heb ik ook opgevolgd. Zo kwam ik heel veel zeer positief gelovige jonge mensen tegen. Daar ben ik heel veel wijzer van geworden in mijn geloofsleven. Een jaar later heb ik verkering gekregen met Anneke, die ik op die reis heb leren kennen. We zijn al meer dan 50 jaar getrouwd.

Ik was in die tijd nogal druk bezig met van alles en nog wat. Maar, opeens kwam ik op tal te staan voor diaken. Ik moest een keuze maken: werk sterk verminderen of diaken worden. Dat waren voor ons echte geloofskeuzes. Ik ging uiteindelijk met de VUT. Vervroegd stoppen dus, met 61 jaar. Daarna zocht ik een invulling voor mijn vrije tijd. Er stond opeens een goeie vriend bij ons op de stoep en die zei: “ik heb een baantje voor jullie samen, bij de Verre Naasten”. Is dat toeval? Anneke en ik hebben met veel plezier 8 jaar het werk voor de Verre Naasten gedaan. Daarna moesten we stoppen, omdat het werk ons te veel werd.

Dit waren dus een aantal bijzonderheden uit mijn leven, samen met Anneke. Als je vanuit geloof leeft, kun je deze dingen niet zomaar toevalligheden noemen.

Ik wou het hier maar bij laten. Wil iemand er nog eens over napraten, dan kan dat altijd.

Wouter van den Brink

delen

Recommended Posts