Onze kerk

Bijbel

De Bijbel staat centraal in onze kerk, daaruit leren we onze God kennen als een groot en machtig God, die heel de wereld regeert. We geloven dat onze drie-enige God – God de Vader, Zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest – omkijkt naar deze wereld en alles regeert op een grootse manier. Wij begrijpen lang niet altijd hoe, maar we weten zeker dat onze God voor ons zorgt. Dat maakt ons dankbaar, het brengt ons bij elkaar en dat motiveert ons bij alles wat we doen.

Vrolijk volkje

Veel mensen beschouwen ons als zwaarmoedig, maar zelf vinden we dat helemaal niet zo. Zelf vinden we ons best een vrolijk volkje, want de wetenschap dat onze God altijd naar ons om kijkt is een fijne gedachte. Wel nemen we ons geloof heel serieus, daarom gaan we ook regelmatig naar de kerk. We denken dat het goed is om regelmatig te spreken over de Bijbel, want daaruit leren we onze God beter kennen. Dat maakt ons eerder opgewekt en blij dan zwaarmoedig.

Plaats voor iedereen

“Het huis van de Heer heeft vele woningen.” Dat lezen we in de Bijbel. Daarmee wordt bedoeld dat er bij God plaats is voor iedereen. Zo willen we als kerk ook zijn. Gastvrij voor iedereen.
We geloven niet dat we in de kerk precies gelijk over allerlei dingen moeten denken. In de kerk zijn ook natuurlijk gezonde meningsverschillen over van alles en nog wat. Maar over één ding zijn we het wel eens: We zijn niet perfect, integendeel zelfs, maar God zorgt voor ons, bij Hem is altijd plaats. Dat is ons geloof!

Download hier de visie van de Ontmoetingskerk