Activiteiten

Bijbelstudie

De Bijbel is hét boek van alle tijden, en voor alle mensen. Maar de Bijbel is geen boek dat zich gemakkelijk laat lezen. Ook voor Christenen is de Bijbel soms moeilijk te begrijpen. Daarom doen we veel aan Bijbelstudie, in allerlei verschillende vormen, ’s zondags en door de week.
Wat kunnen we leren uit de Bijbel? Wat wordt bedoeld met een bepaald hoofdstuk uit de Bijbel? Wat kunnen we er mee in ons dagelijks leven? De Bijbelstudies zijn bedoeld om op die vragen een antwoord te vinden.

Jeugd

Het kan op doordeweekse avonden een drukte van belang zijn in de kerk, want dan is er jeugdwerk. Tijdens de catechese krijgt de jeugd van de kerk les uit de Bijbel, maar wel zo dat het aansluit op hun leefwereld. Op een moderne manier, met veel aandacht voor de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven.
Er is ook veel tijd voor plezier. Daarvoor is bijvoorbeeld de jeugdsoos “Soosomo”, of het jaarlijkse jeugdkamp.

Gebedsgroep

Bidden is spreken tot God, Hem aanbidden en alles aan Hem voorleggen.
In de Ontmoetingskerk komt 1x per maand, op de tweede donderdag van 20.15-21.00 uur een gebedsgroep samen. Samen bidden we voor onze gemeente en voor de wereld waar we in leven. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.