Voedselbank

‘Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken.’

In de stad Groningen groeit 20% van de kinderen op in armoede. Dat is meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde. Het betreft vaak mensen die met/of zonder kinderen rond moeten komen van € 0 – € 40 p.w. De GKV van Haren (Ontmoetingskerk) draait mee in het werk van de Voedselbank.

Wat doet de Voedselbank in de stad Groningen, Haren en Ten Boer er aan om de positie van arme mensen te verbeteren? 

Iedere dag rond 8.45-9.00 uur komen de vrachtwagens met niet-houdbaar voedsel aan bij de opslaghal. De dozen voedsel worden door ons als vrijwilliger uitgeladen en op karren naar de uitdeelruimte gebracht.

Vervolgens worden de levensmiddelen in grote koelvitrines geplaatst, het gaat dan om zuivelproducten, gebak, vleeswaren, vis, maaltijden, gesneden groenten etc. Daar wordt alles op datum gecontroleerd. Vlees wordt direct ingevroren op -20 graden C.

Levensmiddelen als  brood, broodjes, koeken, groenten en fruit e.d. worden midden in de ruimte geplaatst. 

Versproducten die over de datum zijn, gaan naar een vrijwilliger die deze o.a. weer verdeelt onder een aantal noodleidende adressen die geen gebruik kunnen maken van de Voedselbank. Ook gaat er van dat voedsel naar het Free Café, die daar die dag nog maaltijden van maakt.

Verder is er een hoek met allerlei toiletartikelen en verder artikelen van diverse aard.

Rond 10 uur is het ‘briefing’: de medewerkers krijgen instructies over hoeveel ze van welk product aan een klant mogen meegeven. Daarna begint de uitdeling.

De klanten worden op nummer opgeroepen en m.b.v. een winkelwagen doen de vrijwilligers (ongeveer 8) met hen de ronde.

Zo komen elke dag zo’n 80 klanten langs. Klanten mogen een keer per week producten komen halen. Er wordt rekening gehouden met de gezinssituatie.

Zo werken we als Ontmoetingskerk o.a. samen met De Hoeksteen CGK/NGK in Haren om in opdracht van Jezus Christus, onze hongerige en dorstige naasten te helpen en ondersteunen.