Gereformeerd vrijgemaakt

Onze kerk is een van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt in Nederland. Er zijn ongeveer 270 van deze Vrijgemaakte kerken in Nederland. Onze kerk heeft ongeveer 600 leden, die wonen in Haren, Glimmen of in Eelde-Paterswolde.
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) zijn in 1944 ontstaan, toen veel kerkleden zich afsplitsten van de Gereformeerde Kerken (nu PKN). Deze afsplitsing wordt de vrijmaking genoemd, en dat verklaart de naam van onze kerk.

Verbonden

We hebben een goede band met onze naaste buur, de Vrijgemaakte kerk van Onnen. Maar ook met andere Vrijgemaakte kerken voelen we ons heel erg verbonden, we hebben immers allemaal hetzelfde geloof in onze God. Er zijn onderling goede contacten, en er zijn veel gezamenlijke activiteiten.
We hebben gezamenlijk ons geloof onder woorden gebracht in onze belijdenissen, en we hebben afspraken gemaakt over de gang van zaken in onze kerken.
Meer informatie over ons kerkverband kunt u vinden op www.gkv.nl

Andere Kerken

De Nederlandse kerken hebben een lange geschiedenis van afsplitsingen en kerkscheuringen. Daaruit blijkt dat het werk in de kerk maar mensenwerk is. Wij willen graag vasthouden aan de Bijbel, want de boodschap uit de Bijbel zien we als het woord van God, waar wij graag naar leven.
We voelen ons heel erg verwant met de Christelijk Gereformeerde kerk en de Nederlands Gereformeerde kerk in Haren en Groningen. Want we weten dat in deze kerken net zo over het geloof gedacht wordt als bij ons.