Het kerkgebouw

Ons kerkgebouw is gebouwd in 1973, maar het is in de loop van de jaren een aantal keer verbouwd. Nu is het een multifunctioneel complex met een grote kerkzaal, veel plekken om te vergaderen en een grote centrale ruimte. Ons kerkgebouw is belangrijk voor ons: het is onze ontmoetingsplaats! We ontmoeten daar elkaar en ook onze God. Vandaar de naam Ontmoetingskerk.

Kunst

In onze kerk vindt u verschillende kunstwerken, die allemaal op één of andere wijze ons geloof verbeelden.

Zo is er bijvoorbeeld een gedenkraam, waarin met glas in lood het Hemelse Jeruzalem wordt uitgebeeld.

Ook de kroonluchter heeft symbolische waarde: Onze God zorgt dat wij in vuur en vlam staan voor Hem!

Verder is er natuurlijk het werkstuk van de kinderen van basisschool Het Mozaïek. Hierin wordt de ontmoeting tussen God en de mensen weergegeven.
God wil bij ons zijn op onze weg naar het Hemelse Jeruzalem. Dat drijft ons, en dat zie je terug in ons kerkgebouw!

Mogen we u ook in onze kerk ontmoeten?