Interne Vertrouwenspersoon (IVP)

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de kerk heeft de kerkenraad 2 gemeenteleden tot Interne Vertrouwenspersonen (IVP) benoemd. Dit zijn Liesbeth Post en Margriet Moedt.

De taken van de IVP zijn:

  1. Het stimuleren en ontwikkelen van initiatieven die gericht zijn op preventie van het plegen of ondergaan van seksueel misbruik binnen de gemeente (bijvoorbeeld omgangsregels vastleggen, themadienst initiƫren).
  2. Zij verzorgen de eerste opvang bij meldingen die betrekking hebben op seksueel misbruik door personen die binnen onze gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Zij bieden een luisterend oor en na advies te hebben ingewonnen bij het Meldpunt Misbruik (met toestemming van melder) zullen zij melder adviseren over het nemen van verdere stappen. Dit kan onder andere bestaan uit het zoeken van een instantie waar melder hulp kan vragen of begeleiden bij het indienen van een melding bij de klachtencommissie seksueel misbruik.

Als u contact wilt met de IVP over bovenstaande of een melding heeft of suggesties rondom preventie dan kunt u mailen naar: vertrouwenspersoon@ontmoetingskerkharen.nl
Uw melding zal vertrouwelijk behandeld worden en alleen met anderen besproken worden na uw expliciete toestemming.
Voor meer informatie zie ook www.meldpuntmisbruik.nl of bel 06-81080117.