Kerkenraad

Sinds eind 2015 bestaat de huidige vorm van pastorale zorg en bearbeiding in de gemeente. Door de inzet van pastoraal bezoekers is de takenverdeling veranderd.
De bearbeiding van de gemeente gebeurt nu door:

  • De pastoraal bezoeker
  • De diaken
  • De ouderling
  • De dominee

De pastoraal bezoeker heeft een officiële aanstelling door de Kerkenraad en die geldt voor een periode van vier jaar. De bezoekers werken namens de Kerkenraad en leggen verantwoording af aan de ouderling van de wijk. Ze hebben vooraf duidelijke instructies gekregen tijdens een pastorale cursus. Pastorale bezoeken zijn vooraf afgesproken bezoeken waarbij uit de bijbel wordt gelezen en wordt gebeden.

Voor de diakenen en de ouderlingen betekent de nieuwe structuur een verandering in hun taken.
Zij zullen per wijk minder bezoeken brengen. Daardoor is er ruimte voor het werk in twee wijken. De taak van de ambtsdragers verschuift van vooral uitvoerend, naar de richting van coördinerend.

De diakenen hebben o.a. de zorg voor het inzamelen en verdelen van het geld van de zondagse collectes. Ook beheren de diakenen het geld dat op een andere manier binnenkomt. Het geld wat door de diakenen wordt beheerd, wordt o.a. besteed aan een breed scala aan goede doelen. De GKV van Haren heeft een Anbi status. Ook ondersteunen de diakenen met het geld gemeenteleden in een (tijdelijk) moeilijke financiële situatie.

De ouderlingen hebben een voornamelijk coördinerende functie binnen hun eigen wijk en brengen ook zo nodig pastorale bezoeken. Ze hebben in de meeste gevallen de zorg voor twee wijken.

De dominee brengt ook bezoeken in bijzondere gevallen. Zijn takenpakket is zeer breed.