Privacyverklaring

Privacyverklaring GKV Haren – De Ontmoetingskerk
GKV Haren verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die bij een natuurlijk persoon horen of zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon, zoals een naam, adresgegevens, geboortedatum, et cetera. Een geloofsovertuiging is een bijzonder persoonsgegeven.

De persoonsgegevens waarover wij de beschikking krijgen, worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website (www.ontmoetingskerkharen.nl) en online-diensten van onze kerk. Bij het gebruiken van de website gaat u akkoord met de privacyverklaring en geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook zullen wij aangeven welke rechten u heeft.

Welke gegevens gebruikt De Ontmoetingskerk?
Door gebruik van onze website, invullen van het contactformulier en/of uw lidmaatschap van onze kerk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat en e-mailadres. Als u uw e-mail aan ons heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen kunt u zich afmelden. In e-mailberichten die wij verzenden vermelden wij een afmeldmogelijkheid.

Wij gebruiken en bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze kerk. Na het beëindigen van uw lidmaatschap wordt uw lidmaatschap gedeactiveerd. Uw gegevens zijn niet zichtbaar, maar wel oproepbaar voor bv statistische gegevens.

Voor welk doel worden uw gegevens gebruikt?
Wij gebruiken uw gegevens voor het bijhouden van een ledenadministratie en financiële administratie. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van informatie, zoals het kerkblad.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de gegevens te gebruiken en aan derden te verstrekken. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden uitsluiten gedeeld met leden van GKV Haren. Uw gegevens zijn bijvoorbeeld opgenomen in het jaarboek van de kerk en zijn zichtbaar in de Scipio App.

Uw gegevens worden niet gepubliceerd en ook niet aan derden verstrekt.

Links naar andere websites
Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden waaraan onze website is verbonden, bijvoorbeeld websites waarop diensten kunnen worden beluisterd. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om onjuiste gegevens te wijzigen of verwijderen. U heeft ook het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak.

Contactgegevens
Onze contactgegevens zijn:

GKV Haren
Sterremuurweg 4
9753 AV  Haren
Tel: 050-537 01 15
E-mailadres: bc [at] haren.gkv.nl

Privacyverklaring GKV Haren, 5 november 2018