Sing-out


SELA – BRENG ONS SAMEN
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Heer, onze Heer – Psalm 8 (Oke4kids)
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde (2x)

Zie ik de hemel
het werk van uw hand
zon, maan en sterren
door U daar geplant
de hele aarde
en alles wat leeft
het is echt ongelofelijk
dat u dit aan ons geeft

Heer, onze Heer…

Wie ben ik Heer
dat U zelfs aan mij denkt
en mij uw aandacht
en liefde steeds schenkt
U geeft mij alles
ik kom niets tekort
en daarom dank ik U steeds weer
U bent de grootste God

Heer, onze Heer… (2x)

Opwekking 767
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
(geheel 2x)

(muzikaal intermezzo)

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
(2x)

Opwekking 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Opwekking 730
Deze vrede leeft in mij,
ook wanneer mijn afscheid komt,
als een anker voor mijn ziel,
want ik weet: het is goed.

Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.

-Refrein-
En ik herleef, want Hij roept mijn naam;
nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
tot voor Gods troon;
ik kniel voor Hem en leef.
Ik herleef.

Ja, de dag komt dichterbij
dat de schaduwen vergaan
en het licht de nacht verdrijft;
mijn geloof wordt zien voortaan.

Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.

-Refrein-

Dan hoor ik de stem
van vele engelen:
‘Waardig is het Lam!’
Ik hoor het gejuich
van alle heiligen:
‘Waardig is het Lam!’ -2x-

Ik herleef, want Hij roept mijn naam;
nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
tot voor Gods troon;
ik kniel voor Hem en leef.
Ik herleef. Ik herleef!

Opwekking 798
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

(Refrein 2x)

Hij laat ons nooit alleen.


Opwekking 769
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

-Refrein-
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.

-2x Refrein-


Opwekking 609
(Geheel 2x zingen)
Mannen – Vrouwen
U bent heilig – U bent heilig
U bent machtig – U bent machtig
U bent waardig – U bent waardig
Eer en ontzag – Eer en ontzag

Ik wil volgen – Ik wil volgen
Ik wil luist’ren – Ik wil luist’ren
Van U houden – Van U houden
Iedere dag – Iedere dag

Mannen – Vrouwen
Ik wil zingen – U die koning bent
En juichen – en de hoogste Heer
In aanbidding – U de machtige
mij buigen – Kwam op aarde neer
U de Heer – Als Emannuel
aller Heren – God zal met ons zijn
U mijn God – Als het Lam van God
Wil ik eren – Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen – U die leven geeft
En juichen – Mij bevrijding bracht
In aanbidding – En voor eeuwig leeft
mij buigen – U hebt alle macht
U de Heer – U de Alfa, Omega
aller Heren – Eens zal ik U zien
U mijn God – U mijn Meester, Messias,
Wil ik eren – Verlosser en Vriend
U bent mijn Vredevorst
en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst (alleen 2e keer)
en ik leef alleen voor U. (alleen 2e keer)